Giải Vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017
FLC Quy Nhơn Golf Links
07-10 Tháng Mười Hai
FLC Quy Nhơn Golf Links
Quy Nhơn, Bình Định
  • Số Hố: 18
  • Số gậy chuẩn: 72
Năm Người chơi Điểm