• - Sân: The Bluff Hồ Tràm Strip
  • - Diễn ra từ ngày: 13/07/18 - 15/07/18
Full Leaderboard +
XH TÊN ĐIỂM GẬY
1 Caleb Jye Perry +6 219
2 Hanako Kawasaki +8 221
3 Nguyễn Thảo My +13 226
4 Nguyễn Vũ Quốc Anh +17 230
5 Nguyễn Hùng Dũng +19 232