Vũ Văn Phương Minh

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ: Chuyên nghiệp
  • Quốc tịch: Việt Nam