Phạm Thị Kim Nga (Brvt)

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ: Nghiệp dư
  • Quốc tịch: Việt Nam