Tăng Thị Nhung (Hn)

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ: Nghiệp dư
  • Quốc tịch: Việt Nam