Giải VĐ Đối kháng Quốc Gia (VMC) 2019
- Sân: Yên Dũng Golf Club
- Diễn ra từ ngày: 26/12-29/12