Giải VGA Union Cup 2017
FLC Sầm Sơn Golf Links
24-26 Tháng Ba

Điểm số giữa 2 bên

Tuyển miền Nam
12 Điểm
Tuyển miền Bắc
16 Chiến thắng

 

 
  • Foursomes
  • Four-Ball
  • Singles
Ngày thi đấu: 25-03-2017 Tee time: 07:20
Trận 11
Ngày thi đấu: 25-03-2017 Tee time: 07:10
Trận 10
Ngày thi đấu: 25-03-2017 Tee time: 07:00
Trận 9
Ngày thi đấu: 25-03-2017 Tee time: 07:00
Trận 12
Ngày thi đấu: 24-03-2017 Tee time: 07:30
Trận 4
Ngày thi đấu: 24-03-2017 Tee time: 07:20
Trận 3
Ngày thi đấu: 24-03-2017 Tee time: 07:10
Trận 2
Ngày thi đấu: 24-03-2017 Tee time: 07:00