Giải VGA Union Cup 2019
- Sân: Sky Lake GC - Sky Course
- Diễn ra từ ngày: 22/03-24/03

Điểm số giữa 2 bên

Tuyển miền Bắc
7 Điểm
Tuyển miền Nam
21 Chiến thắng

 

 
  • Foursomes
  • FourBalls
  • Singles
Ngày thi đấu: 23-03-2019 Tee time: 07:24
Trận 12
Ngày thi đấu: 23-03-2019 Tee time: 07:16
Trận 11
Ngày thi đấu: 23-03-2019 Tee time: 07:08
Trận 10
Ngày thi đấu: 23-03-2019 Tee time: 07:00
Trận 9
Ngày thi đấu: 22-03-2019 Tee time: 07:24
Trận 4
Ngày thi đấu: 22-03-2019 Tee time: 07:16
Trận 3
Ngày thi đấu: 22-03-2019 Tee time: 07:08
Trận 2
Ngày thi đấu: 22-03-2019 Tee time: 07:00