Giải Chuyên nghiệp Việt Nam (VPG TOUR) 2018
Long Biên Golf Course (A-B)
30/10-02/11
Long Biên Golf Course (A-B)
Long Biên, Hà Nội
  • Số Hố: 18
  • Tiền thưởng: 300,000,000
  • Số gậy chuẩn: 72
Năm Người chơi Điểm
2018 Lê Hữu Giang 77-73-74-74 Xem kết quả