Giải Chuyên nghiệp Việt Nam (VPG TOUR) 2018
Long Biên Golf Course (A-B)
30/10-02/11
Long Biên Golf Course (A-B)
Long Biên, Hà Nội
  • Số Hố: 18
  • Số gậy chuẩn: 72
Năm Người chơi Điểm