Giải Chuyên nghiệp Việt Nam (VPG TOUR) 2018
- Sân: Long Biên Golf Course (A-B)
- Diễn ra từ ngày: 30/10-02/11