Giải Chuyên nghiệp Việt Nam (VPG TOUR) 2018
Long Biên Golf Course (A-B)
30/10-02/11