Giải FLC Vietnam Masters 2017
FLC Sầm Sơn Golf Links
27-30 Tháng Chín
FLC Sầm Sơn Golf Links
Xã Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa
  • Số Hố: 18
  • Tiền thưởng: 1,200,000,000
  • Số gậy chuẩn: 72
Năm Người chơi Điểm