Giải FLC Vietnam Masters 2017
FLC Sầm Sơn Golf Links
27-30 Tháng Chín

VÒNG 1 - NGÀY THI ĐẤU 27-09-2017

Nhóm đấu Thời gian Người chơi
1

07:00

Tee 1

Nguyễn Tuấn Kiệt
Lai Thế Cường
Nguyễn Thành Trung
2

07:08

Tee 1

Vũ Phương Minh
Võ Tá Thủy
Nguyễn Tuấn Long
3

07:16

Tee 1

Chu Tất Thắng
Vũ Anh Quang
Nguyễn Anh Tuấn
4

07:24

Tee 1

Nguyễn Hữu Quyết
Lê Ngọc Hinh
Ngô Công Mạnh
5

07:32

Tee 1

Phạm Đồng Dũng
Nguyễn Gia Quân
Phùng Mạnh Lộc
6

07:40

Tee 1

Bùi Văn Minh
Trần Trọng Thiện
Nguyễn Trung Thu
7

07:48

Tee 1

Phạm Thiện Duy
Nguyễn Đức Hạnh (Am)
Phạm Minh Tuấn
8

08:04

Tee 1

Nguyễn Văn Giáp
Làu A Tày
Hồ Trần Tuấn (Am)
9

08:12

Tee 1

Nguyễn Đình Châu
Bạch Cường Khang
Đỗ Ngọc Hoàng
10

08:20

Tee 1

Hồ Khắc Luận
Vũ Hà Linh
Nguyễn Gia Hồng
11

08:28

Tee 1

Andy Chu Minh Đức
Thái Trung Hiếu (Am)
Trịnh Văn Thọ
12

08:36

Tee 1

Phạm Minh Đức
Doãn Văn Định
Lê Hữu Giang
13

08:44

Tee 1

Nguyễn Văn Bằng
Nguyễn Văn Toàn
Nguyễn Huy Tiến (Am)
14

08:52

Tee 1

Đỗ Tiến Mạnh
Trần Đức Cảnh
Lê Văn Lân (Am)
15

09:00

Tee 1

Nguyễn Công Tân
Phạm Trường Giang
Nguyễn Quang Hưng (Am)
16

09:16

Tee 1

Nguyễn Mạnh Hùng
Vũ Phan Điền
Nguyễn Văn Thịnh
17

09:24

Tee 1

Lầu A Bẩu
Tăng Nhơn Phú
18

09:32

Tee 1

Nguyễn Hoa Hùng
Trần Văn Cơ
Vương Minh Huân
19

09:40

Tee 1

Lê Việt Cường
Đinh Mạnh Công
Đỗ Thanh Tuấn
20

09:48

Tee 1

Khổng Tiến Trung
Huỳnh Đăng Anh
Nguyễn Đức Ninh (Am)
21

09:56

Tee 1

Phạm Đăng Huân
Nguyễn Xuân Cường (Am)
Đỗ Ngọc Dinh (Am)
22

10:04

Tee 1

Nguyễn Hoàng Hảo
Lê Quý An Duy
Nguyễn Chí Huy
23

10:12

Tee 1

Nguyễn Văn Long
Cao Xuân Sâm