Giải VAO 2017 - Bảng PRO 2017
FLC Quy Nhơn Golf Links (VAO 2017)
08-11 Tháng Sáu
FLC Quy Nhơn Golf Links (VAO 2017)
Khu Du lịch biển Nhơn Lý, tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
  • Số Hố: 18
  • Tiền thưởng: 100,000,000
  • Số gậy chuẩn: 72
Năm Người chơi Điểm