Giải VAO 2017 - Bảng PRO 2017
FLC Quy Nhơn Golf Links (VAO 2017)
08-11 Tháng Sáu

VÒNG 1 - NGÀY THI ĐẤU 08-06-2017

Nhóm đấu Thời gian Người chơi
1

08:30

Tee 1

Lê Hữu Giang
Trịnh Văn Thọ
Lai Thế Cường
2

08:40

Tee 1

Lầu A Bẩu
Lê Văn Tiến
Bạch Cường Khang
3

08:50

Tee 1

Trần Trọng Thiện
Nguyễn Đình Châu
Phạm Minh Tuấn