Giải VCPG Tour Da Lat Championship 2019
- Sân: SAM Tuyền Lâm
- Diễn ra từ ngày: 14/06-16/06