Giải VĐQG Trẻ Nghiệp Dư Mở Rộng (VJO) 2018
- Sân: The Bluff Hồ Tràm Strip
- Diễn ra từ ngày: 13/07-15/07

VÒNG 1 - NGÀY THI ĐẤU 13-07-2018

Nhóm đấu Thời gian Người chơi
1

07:00

Tee 1

Trần Lê Hùng(am)
Nguyễn Vũ Đức Anh(am)
Nguyễn Phương Khang(am)
2

07:00

Tee 10

Đoàn Xuân Khuê Minh(am)
Trần Vũ Bảo Trân(am)
Phạm Thị Yến Vy(am)
3

07:08

Tee 1

Nguyễn Hùng Dũng(am)
Caleb Jye Perry(am)
Kang Seok
4

07:08

Tee 10

Lê Nguyễn Quỳnh Anh(am)
Đoàn Mỹ Kim(am)
Nguyễn Viết Hoàng An(am)
5

07:16

Tee 1

Kentaro Kawasaki(am)
Tom Anh Drijbooms (Am)(am)
Oh Seung Wan(am)
6

07:16

Tee 10

Nguyễn Hà Linh(am)
Nguyễn Thu Ngân(am)
Ngô Thị Diệu Linh(am)
7

07:24

Tee 1

Trần Phúc(am)
Đặng Lê Huy(am)
Triệu Trí Kiệt(am)
8

07:24

Tee 10

Phan Trần Minh Khôi(am)
Đỗ Doãn Kiên(am)
9

07:32

Tee 1

Vũ Phú Trọng Minh(am)
Phạm Minh Quang(am)
Phạm Vũ Thiều Quang(am)
10

07:32

Tee 10

Nguyễn Bình Kiên(am)
Đặng Bùi Xuân Lâm(am)
11

07:40

Tee 1

Nguyễn Vũ Quốc Anh(am)
Trần Lam(am)
Nguyễn Bảo Long(am)
12

07:40

Tee 10

Kohli Nguyễn Đạt(am)
Phạm Lê Triệu Khang Mario(am)
Võ Minh Tuấn(am)
13

07:48

Tee 1

Kang Tae Heon(am)
Nguyễn Nhất Long(am)
Nguyễn Đặng Minh(am)
14

07:48

Tee 10

Nguyễn Đức Hiệp(am)
Đặng Lê Hoàng(am)
Nguyễn Khắc Minh(am)
15

07:56

Tee 1

Phạm Vũ Hoàng Anh(am)
Nguyễn Quang Trí(am)
Phạm Khôi Nguyên(am)
16

07:56

Tee 10

Nguyễn Anh Minh(am)
Nguyễn Thái Nhật(am)
Nguyễn Minh Phong(am)
17

08:04

Tee 1

Nông Quốc Khánh(am)
Vũ Phú Hoàng Minh(am)
Nguyễn Tiến Thành(am)
18

08:04

Tee 10

Nguyễn Đức Sơn(am)
Nguyễn Minh Triết(am)
Phan Hữu Duy Vũ(am)
19

08:12

Tee 1

Phạm Hải Đăng(am)
Nguyễn Đức Hoàng Giang(am)
Đỗ Trọng Khải(am)
20

08:12

Tee 10

Lê Khánh Hưng(am)
Nai Xin Kai(am)
Đoàn Uy(am)
21

08:20

Tee 1

Đào Ngọc Quốc Kỳ(am)
Bùi Khánh Nguyên(am)
Quản Lê Sơn(am)
22

08:20

Tee 10

Nguyễn Bảo Phát(am)
Nguyễn Nghĩa Vượng(am)
23

08:28

Tee 1

Harris Louise Ella(am)
Ngô Lê Hoàng Nam Phương(am)
Võ Gia Thống(am)
24

08:28

Tee 10

Trần Thế Bảo(am)
Nguyễn Viết Hoàng Minh(am)
Nguyễn Minh Thành(am)
25

08:36

Tee 1

Trần Chiêu Dương(am)
Hanako Kawasaki(am)
Nguyễn Thảo My(am)
26

08:36

Tee 10

Nguyễn Đức Dũng(am)
Nguyễn Việt Dũng(am)
Anna Lê(am)
27

08:44

Tee 10

Nguyễn Tuấn Anh(am)
Trần Minh Kiên(am)
Ngô Thanh Sơn(am)