Giải VĐQG Trẻ Nghiệp Dư Mở Rộng (VJO) 2018
The Bluff Hồ Tràm Strip
13-15 Tháng Bảy

VÒNG 1 - NGÀY THI ĐẤU 13-07-2018

Nhóm đấu Thời gian Người chơi
1

07:00

Tee 1

Trần Lê Hùng
Nguyễn Vũ Đức Anh
Nguyễn Phương Khang
2

07:00

Tee 10

Đoàn Xuân Khuê Minh
Trần Vũ Bảo Trân
Phạm Thị Yến Vy
3

07:08

Tee 1

Nguyễn Hùng Dũng
Caleb Jye Perry
Kang Seok
4

07:08

Tee 10

Lê Nguyễn Quỳnh Anh
Đoàn Mỹ Kim
Nguyễn Viết Hoàng An
5

07:16

Tee 1

Kentaro Kawasaki
Tom Anh Drijbooms
Oh Seung Wan
6

07:16

Tee 10

Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Thu Ngân
Ngô Thị Diệu Linh
7

07:24

Tee 1

Trần Phúc
Đặng Lê Huy
Triệu Trí Kiệt
8

07:24

Tee 10

Phan Trần Minh Khôi
Đỗ Doãn Kiên
9

07:32

Tee 1

Vũ Phú Trọng Minh
Phạm Minh Quang
Phạm Vũ Thiều Quang
10

07:32

Tee 10

Nguyễn Bình Kiên
Đặng Bùi Xuân Lâm
11

07:40

Tee 1

Nguyễn Vũ Quốc Anh
Trần Lam
Nguyễn Bảo Long
12

07:40

Tee 10

Kohli Nguyễn Đạt
Phạm Lê Triệu Khang Mario
Võ Minh Tuấn
13

07:48

Tee 1

Kang Tae Heon
Nguyễn Nhất Long
Nguyễn Đặng Minh
14

07:48

Tee 10

Nguyễn Đức Hiệp
Đặng Lê Hoàng
Nguyễn Khắc Minh
15

07:56

Tee 1

Phạm Vũ Hoàng Anh
Nguyễn Quang Trí
Phạm Khôi Nguyên
16

07:56

Tee 10

Nguyễn Anh Minh
Nguyễn Thái Nhật
Nguyễn Minh Phong
17

08:04

Tee 1

Nông Quốc Khánh
Vũ Phú Hoàng Minh
Nguyễn Tiến Thành
18

08:04

Tee 10

Nguyễn Đức Sơn
Nguyễn Minh Triết
Phan Hữu Duy Vũ
19

08:12

Tee 1

Phạm Hải Đăng
Nguyễn Đức Hoàng Giang
Đỗ Trọng Khải
20

08:12

Tee 10

Lê Khánh Hưng
Nai Xin Kai
Đoàn Uy
21

08:20

Tee 1

Đào Ngọc Quốc Kỳ
Bùi Khánh Nguyên
Quản Lê Sơn
22

08:20

Tee 10

Nguyễn Bảo Phát
Nguyễn Nghĩa Vượng
23

08:28

Tee 1

Harris Louise Ella
Ngô Lê Hoàng Nam Phương
Võ Gia Thống
24

08:28

Tee 10

Trần Thế Bảo
Nguyễn Viết Hoàng Minh
Nguyễn Minh Thành
25

08:36

Tee 1

Trần Chiêu Dương
Hanako Kawasaki
Nguyễn Thảo My
26

08:36

Tee 10

Nguyễn Đức Dũng
Nguyễn Việt Dũng
Anna Lê
27

08:44

Tee 10

Nguyễn Tuấn Anh
Trần Minh Kiên
Ngô Thanh Sơn