Giải Vô địch nghiệp dư quốc gia mở rộng (VAO) 2017
FLC Quy Nhơn Golf Links (VAO 2017)
08-11 Tháng Sáu

VÒNG 1 - NGÀY THI ĐẤU 08-06-2017

Nhóm đấu Thời gian Người chơi
1

06:30

Tee 1

Ruperto Zaragosa Iii
Nguyễn Phương Toàn
Hùng Phạm Andrew
Đỗ Lê Gia Đạt
2

06:30

Tee 10

Aniceto Hermenegildo Mandanas
Khachonkittisakul Varuth
Nguyễn Phương Khang
Thái Trung Hiếu (Am)
3

06:40

Tee 1

Nguyễn Hoa Hùng
Lê Hữu Nghĩa
Trần Anh Linh
Vũ Hoàng Nam
4

06:40

Tee 10

Joshua Shou
Nguyễn Văn Thống
Nguyễn Hùng Dũng
Nguyễn Cao Hà
5

06:50

Tee 1

Leon Philip Dsouza
Triệu Trí Kiệt
Joo Han Ul
Nguyễn Trọng Sơn
6

06:50

Tee 10

Ho Leonard
Vũ Tuấn Phương
Nguyễn Huy Tiến (Am)
Nguyễn Quốc Đạt
7

07:00

Tee 1

Amish Jaitha Rajnikant
Đoàn Văn Nam
Đỗ Duy Hiền
Hoàng Ngọc Quý
8

07:00

Tee 10

Đỗ Quang Khánh
Hồ Trần Tuấn (Am)
Trương Đình Hùng
Phạm Văn Tuấn
9

07:10

Tee 1

Gregory Foo
Kang Seok
Nguyễn Ngọc Khôi
Joel Sullivan
10

07:10

Tee 10

Trần Thế Cường
Trần Lam
Trần Lê Hùng
Đặng Xuân Minh
11

07:20

Tee 1

Nguyễn Tuấn Anh
Lưu Đình Hùng
Hà Công Thái
Hoàng Thang Tân
12

07:20

Tee 10

Nguyễn Mạnh Thắng
Trần Văn Hoàng
Nguyễn Văn Tám
Phạm Văn Hiến
13

07:30

Tee 1

Nguyễn Duy Hải
Nguyễn Hồng Hải
Trần Minh Tấn
14

07:40

Tee 1

Trần Quang
Trần Thế Dũng
Đỗ Quang Tiến
Dương Văn Vinh
15

07:40

Tee 10

Heuangchaleune Xayavong
Nguyễn Văn Quý
Nguyễn Đức Ninh (Am)
16

07:50

Tee 1

Phạm Anh Tuấn
Lê Xuân Bình
Lê Hồng Sơn
Thành Hùng Sinh
17

07:50

Tee 10

Phomphakdy Kingko
Nguyễn Tuấn Long
Võ Văn Chính
Trần Mã Thông
18

08:00

Tee 1

Phạm Hồng Vươn
Lê Đình Anh
Trần Quang Đông
Lưu Xuân Lộc
19

08:00

Tee 10

Phạm Thiện Duy
Nguyễn Văn Được
Vũ Anh Quang
Mai Đức Thủy
20

08:10

Tee 1

Phạm Quốc Phương
Nguyễn Trường Giang
Phạm Văn Thắng
Trần Ngọc Mạnh
21

08:10

Tee 10

Phạm Quốc Bình
Bùi Văn Tuynh
Nguyễn Việt Dũng
Phan Đức Kha
22

08:20

Tee 10

Nguyễn Văn Thịnh
Bùi Ngọc Minh
Nguyễn Xuân Hà
Hoàng Mai
23

08:30

Tee 10

Nguyễn Thành Trung
Võ Duy Nghĩa
Trần Phượng Hoàng
Ngô Khánh Xạ
24

08:40

Tee 10

Lê Khả Tuyên
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Quốc Mỹ
Lê Ngọc Hinh
25

08:50

Tee 10

Phạm Thành An
Lê Ngọc Anh
Nguyễn Anh Tuấn
Võ Gia Thống