Giải Vô địch trẻ nghiệp dư quốc gia mở rộng (VJO) 2017
The Bluff Hồ Tràm Strip
23-25 Tháng Sáu

VÒNG 1 - NGÀY THI ĐẤU 23-06-2017

Nhóm đấu Thời gian Người chơi
1

07:00

Tee 1

Aldo Barro
Trương Chí Quân
Nguyễn Anh Tuấn
2

07:00

Tee 10

Rongjiao Yang
Hanako Kawasaki
Ngô Lê Hoàng Nam Phương
Kim Yi Joon
3

07:10

Tee 1

Thangadore Akash
Đào Phúc Hưng
Kentaro Kawasaki
Trương Quân
4

07:10

Tee 10

Nguyễn Thảo My
Lee Sae Min
Đoàn Xuân Khuê Minh
Joung Sun Mi
5

07:20

Tee 1

Vinod Weerasignhe
Khachonkittisakul Varuth
Nguyễn Hùng Dũng
Kang Seok
6

07:20

Tee 10

Jiyu Hu
Lê Hà Châu
Nguyễn Hà My
Trần Vũ Bảo Trân
7

07:30

Tee 1

Nguyễn Vũ Đức Anh
Tom Anh Drijbooms
Đinh Việt Hoàng
Trần Đức Trung
8

07:30

Tee 10

Đặng Quang Anh
Kohli Nguyễn Đạt
Kang Tae Heon
Đoàn Uy
9

07:40

Tee 1

Triệu Trí Kiệt
Nguyễn Phương Toàn
Trần Thành Trung
Baek Jin Woo
10

07:40

Tee 10

Nai Xin Kai
Nguyễn Bảo Long
Nguyễn Đặng Minh
Nguyễn Đức Sơn
11

07:50

Tee 1

Nguyễn Cao Thái Dương
Vũ Phú Trọng Minh
Trần Kim Thạch
Kim Jun Young
12

07:50

Tee 10

Đỗ Trọng Khải
Phan Trần Minh Khôi
Vũ Phú Hoàng Minh
Nguyễn Tiến Thành
13

08:00

Tee 1

Võ Tiến Phát
Trần Phúc
Nông Quốc Khánh
Joo Han Ul
14

08:00

Tee 10

Phạm Hải Đăng
Nguyễn Đức Hiệp
Lương Gia Khoa
Quản Lê Sơn
15

08:10

Tee 1

Trần Lam
Joaquin Velez
Aaron Tran
16

08:10

Tee 10

Hồ Anh Huy
Trần Minh Kiên
Phan Hữu Duy Vũ
Nguyễn Thế Trung
17

08:20

Tee 1

Trịnh Thanh Phong
Nguyễn Nhất Long
Victor Christian Advincula
Nguyễn Phương Khang
18

08:20

Tee 10

Nguyễn Viết Hoàng An
Phạm Lê Triệu Khang Mario
Đặng Minh Anh
Nguyễn Gia Nam
19

08:30

Tee 1

Võ Gia Thống
Nguyễn Quang Trí
Sundaram Dhuwarshan
Nguyễn Vũ Quốc Anh
20

08:30

Tee 10

Nguyễn Hà Linh
Lê Khánh Hưng
Lương Gia Kiên
21

08:40

Tee 1

Bùi Huy Anh
Joel Sullivan
Oh Seung Wan
Nguyễn Hà Đức Anh