Giải Vô địch trẻ nghiệp dư quốc gia mở rộng (VJO) 2016
The Bluff Hồ Tràm Strip
21-24 Tháng Bảy

LEADERBOARD

Xếp hạng Người chơi Điểm R 1 (gậy) R 2 (gậy) R 3 (gậy) Tổng gậy