Giải Vô địch Trung Cao Niên Quốc Gia (VSC) 2019
- Sân: West Lake Golf Club
- Diễn ra từ ngày: 20/04-21/04
Xếp hạng Quốc gia Người chơi Điểm Đến hố Điểm vòng Vòng 1 Vòng 2 Tổng gậy