Giải VPG BRG Kings Island 2018
King Course - BRG Kings Island
04/12-07/12

điểm theo vòng - VÒNG 1 - NGÀY THI ĐẤU 04-12-2018

XẾP HẠNG Người chơi Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
PAR 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36 4 5 4 4 3 4 4 3 5 36 72
1 Trần Lê Duy Nhất 1 4 4 4 4 4 3 3 6 5 37 3 5 5 4 3 4 4 3 5 36 73
1 Nguyễn Văn Bằng 1 3 5 4 3 3 3 4 4 5 34 5 4 5 5 3 5 4 3 5 39 73
3 Lê Hữu Giang 2 4 3 5 3 4 3 4 7 4 37 6 4 4 4 4 4 3 3 5 37 74
3 Nguyễn Trung Thu 2 3 4 4 3 5 4 5 5 4 37 4 5 5 4 3 5 4 3 4 37 74
5 Kim Woo Jin 3 5 5 3 3 7 3 4 5 4 39 3 6 4 4 3 4 4 4 4 36 75
6 Park Ji Woon 4 5 6 5 4 4 4 4 5 4 41 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 76
6 Kim Jin Cheol 4 3 4 4 3 5 5 4 5 5 38 5 4 4 3 3 6 5 3 5 38 76
8 Nguyễn Hữu Quyết 7 4 5 4 3 5 4 4 7 4 40 5 5 4 5 4 4 5 3 4 39 79
8 Jim Lâm 7 4 5 5 3 4 3 4 6 4 38 4 5 4 5 3 5 4 6 5 41 79
8 Hồ Khắc Luận 7 4 6 4 3 5 3 4 5 5 39 5 5 4 5 3 4 4 5 5 40 79
11 Thái Trung Hiếu (Am) 8 5 6 4 3 6 3 4 6 5 42 4 5 3 4 5 4 5 3 5 38 80
11 Phạm Trường Giang 8 4 6 6 3 6 3 3 5 4 40 4 5 4 4 3 6 4 5 5 40 80
11 Nguyễn Văn Toàn 8 4 4 6 4 5 2 5 6 4 40 6 5 4 4 3 4 4 4 6 40 80
11 Scott George Riddick 8 4 5 5 4 5 3 4 6 4 40 6 5 4 4 5 5 4 3 4 40 80
15 Nguyễn Bảo Long (Am) 9 4 5 6 3 7 4 4 5 4 42 5 5 4 4 3 4 4 4 6 39 81
15 Nguyễn Hồng Thăng 9 4 5 6 5 5 4 3 5 4 41 5 6 6 5 3 4 4 2 5 40 81
17 Phạm Đồng Dũng 11 5 5 5 3 5 2 4 8 6 43 4 4 5 5 4 5 5 3 5 40 83
17 Lưu Hải Ninh 11 4 6 4 3 6 5 4 6 4 42 5 6 5 4 3 6 4 4 4 41 83
17 Kim Gwang Tae 11 5 5 4 4 4 3 5 4 4 38 5 6 5 6 5 4 6 3 5 45 83
20 Đỗ Tiến Mạnh 12 5 5 5 4 4 3 5 5 7 43 6 5 4 5 3 4 5 3 6 41 84
21 Nguyễn Nhất Long 13 5 5 5 4 5 4 4 6 5 43 4 5 6 6 3 4 5 3 6 42 85
21 Khổng Tiến Trung 13 6 5 4 3 6 3 4 5 5 41 5 5 7 4 3 4 5 5 6 44 85
21 Đỗ Ngọc Hoàng 13 5 7 4 4 6 3 4 6 6 45 5 5 4 5 3 4 5 4 5 40 85
24 Kyran Bryan Mistry 14 6 5 5 3 5 6 4 5 4 43 4 4 5 6 5 6 4 4 5 43 86
24 Choi Kyu Young 14 6 5 4 4 4 3 5 7 9 47 5 5 6 4 3 4 4 3 5 39 86
26 Kim Seung Kuem 15 4 6 5 5 5 3 4 5 5 42 5 6 5 8 4 4 4 5 4 45 87
26 Nguyễn Minh Đức 15 4 5 6 4 4 5 6 5 4 43 7 6 5 4 3 5 5 4 5 44 87
26 Lai Thế Cường 15 4 5 5 3 6 4 5 5 7 44 7 5 4 6 3 6 5 3 4 43 87
26 Lê Việt Cường 15 4 5 5 3 5 4 5 5 8 44 5 5 6 6 4 5 3 4 5 43 87
30 Nguyễn Văn Hưng 16 6 5 6 4 7 3 5 6 6 48 5 5 4 5 3 4 3 5 6 40 88
30 Huỳnh Đăng Anh 16 6 6 4 2 6 4 3 7 6 44 6 6 5 4 4 4 5 4 6 44 88
30 Lee Kyu Han 16 5 4 5 4 5 4 5 7 5 44 5 4 5 7 3 5 5 3 7 44 88
30 Đinh Mạnh Công 16 5 5 4 4 4 3 5 5 6 41 6 6 6 6 4 4 4 3 8 47 88
30 Park Seo Jun 16 5 4 4 4 5 5 4 7 5 43 6 6 6 5 5 4 4 4 5 45 88
35 Nguyễn Văn Long 17 4 5 4 4 6 5 5 5 5 43 6 6 8 6 2 5 4 3 6 46 89
35 Kang Seok 17 5 5 5 3 5 4 5 6 9 47 6 5 4 5 2 5 6 4 5 42 89
37 Bùi Văn Minh 18 5 6 5 4 5 4 5 6 8 48 4 4 5 5 4 5 4 6 5 42 90
37 Trần Trọng Tiến 18 7 6 6 5 4 4 4 8 4 48 7 4 4 4 3 5 5 4 6 42 90
37 Đinh Văn Bắc 18 3 6 4 2 5 4 5 6 5 40 6 5 4 6 4 7 7 4 7 50 90
40 Phùng Mạnh Lộc 19 4 5 8 4 5 3 5 6 5 45 6 6 6 4 5 4 5 4 6 46 91
41 Vũ Văn Phương Minh 20 5 5 5 4 5 3 4 5 5 41 4 5 4 5 8 6 5 3 11 51 92
42 Trần Văn Cơ 21 4 6 4 7 6 4 4 6 4 45 6 5 7 6 3 6 5 3 7 48 93
43 Seo Duk Yun 22 6 6 6 3 4 4 6 8 5 48 7 5 8 4 3 6 4 3 6 46 94
44 Cao Xuân Sâm 27 6 6 7 5 4 7 5 9 5 54 9 5 6 5 2 5 4 5 4 45 99
45 Nguyễn Sáng 41 7 7 5 6 6 4 4 8 11 58 7 10 6 5 6 6 5 5 5 55 113
WD Jin Sung Ha 5 4 7 6 3 4 4 - - - 28 - - - - - - - - - - 28
WD Doãn Văn Định - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WD Nguyễn Văn Toản - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WD Nguyễn Gia Hồng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WD Lê Ngọc Thiện - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WD Võ Trung Hải - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
QD Đỗ Hồng Giang - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
WD Nguyễn Thanh Hải - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  1. Aces
  2. Eagles
  3. Birdies
  4. Par
  5. Bogeys
  6. Double Bogeys +