Giải VPG BRG Kings Island 2018
- Sân: King Course - BRG Kings Island
- Diễn ra từ ngày: 04/12-07/12
King Course - BRG Kings Island
  • Số Hố: 18
  • Tiền thưởng: 300,000,000
  • Số gậy chuẩn: 72
Năm Người chơi Điểm
2018 Trần Lê Duy Nhất 73-73-71-71 Xem kết quả