Giải VPG BRG Kings Island 2018
- Sân: King Course - BRG Kings Island
- Diễn ra từ ngày: 04/12-07/12