LỊCH THI ĐẤU DỰ KIẾN

Thời gian
GIẢI ĐẤU
Điều hành ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH
14/06-17/06 VĐQG Nghiệp Dư Mở Rộng (VAO) 2018 VĐQG Nghiệp Dư Mở Rộng (VAO) 2018
SAM Tuyền Lâm
Stuart Mckinnon
09/06-11/06 VĐQG Nữ Nghiệp Dư Mở Rộng (VLAO) 2018 VĐQG Nữ Nghiệp Dư Mở Rộng (VLAO) 2018
SAM Tuyền Lâm
Hanako Kawasaki
14/06-17/06 VĐQG Chuyên nghiệp (VPC) 2018 VĐQG Chuyên nghiệp (VPC) 2018
SAM Tuyền Lâm
Nguyễn Văn Bằng
09/06-11/06 VĐQG Nữ Nghiệp Dư Mở Rộng -Bảng A (VLAO) 2018 VĐQG Nữ Nghiệp Dư Mở Rộng -Bảng A (VLAO) 2018
SAM Tuyền Lâm
Hanako Kawasaki
13/07-15/07 VĐQG Trẻ Nghiệp Dư Mở Rộng (VJO) 2018 VĐQG Trẻ Nghiệp Dư Mở Rộng (VJO) 2018
The Bluff Hồ Tràm Strip
Caleb Jye Perry
19/07-20/07 KCT Junior Challenge Cup (JCC) 2018 KCT Junior Challenge Cup (JCC) 2018
Long Thanh Golf Club - Hill Course
30/10-02/11 Chuyên nghiệp Việt Nam (VPG TOUR) 2018 Chuyên nghiệp Việt Nam (VPG TOUR) 2018
Long Biên Golf Course (A-B)