LỊCH THI ĐẤU DỰ KIẾN

Thời gian
GIẢI ĐẤU
Điều hành ĐƯƠNG KIM VÔ ĐỊCH
16/01-18/01 VPG TOUR - Heron Lake Championship 2019 VPG TOUR - Heron Lake Championship 2019
Heron lake golf course
Park Sang Ho
23/02-24/02 VDPG TOUR - Tràng An Championship 2019 VDPG TOUR - Tràng An Championship 2019
Tràng An Golf Course
Kim Woo Jin
22/03-24/03 VGA Union Cup 2019 VGA Union Cup 2019
Sky Lake GC - Sky Course
Tuyển miền Nam
28/03-29/03 VPG TOUR - West Lake Championship 2019 VPG TOUR - West Lake Championship 2019
West Lake Golf Club
Phạm Minh Tuấn
20/04-21/04 Vô địch Trung Cao Niên Quốc Gia (VSC) 2019 Vô địch Trung Cao Niên Quốc Gia (VSC) 2019
West Lake Golf Club
26/04-28/04 VCPG TOUR - Tràng An Championship 2019 VCPG TOUR - Tràng An Championship 2019
Tràng An Golf Course
Park Sang Ho
24/05-26/05 VCPG TOUR Quảng Bình Championship 2019 VCPG TOUR Quảng Bình Championship 2019
FLC Quảng Bình Golf Links
Park Sang Ho
14/06-16/06 VCPG Tour Da Lat Championship 2019 VCPG Tour Da Lat Championship 2019
SAM Tuyền Lâm
Nguyễn Gia Quân
28/06-30/06 VĐQG Trẻ nghiệp dư mở rộng (VJO) 2019 VĐQG Trẻ nghiệp dư mở rộng (VJO) 2019
KN Golf Links - Cam Ranh
04/07-06/07 VĐQG Nữ nghiệp dư mở rộng (VLAO) 2019 VĐQG Nữ nghiệp dư mở rộng (VLAO) 2019
KN Golf Links - Cam Ranh
04/07-07/07 VĐQG Nghiệp dư mở rộng (VAO) 2019 VĐQG Nghiệp dư mở rộng (VAO) 2019
KN Golf Links - Cam Ranh
31/07-03/08 FLC Vietnam Masters presented by Porsche 2019 FLC Vietnam Masters presented by Porsche 2019
FLC Hạ Long Golf Club
26/12-29/12 VĐ Đối kháng Quốc Gia (VMC) 2019 VĐ Đối kháng Quốc Gia (VMC) 2019
Yên Dũng Golf Club